ગાંધીનગર જીલ્લામાં આવવા માગતા શિક્ષકો ની માહિતિ ..

GANDHINAGAR

July 3, 2014
કયા જિલ્‍લામાં જવા માગો છો ?Gandhinagar
નામઃપટેલ આશા સી
હાલની શાળાનું નામઃહરીપુરા (નભોઇ)
તાલુકાનું નામઃવિરમગામ
જિલ્‍લા નું નામઃઅમદાવાદ
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ29/11/2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ9427865146
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃદહેગામ
શાળાની વિગત :વિરમગામથી 25 કિમી

 

Gandhinagar

December 21, 2013
નામઃvishnusinh
હાલની શાળાનું નામઃmorarji na chhapra
તાલુકાનું નામઃbayad
જિલ્‍લા નું નામઃaravalli
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ14/6/2001
કોન્ટેકટ નંબરઃ9428121770
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસvishnusinhmakwana@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃdehgam
શાળાની વિગત :

 

Gandhinagar

August 2, 2013
નામઃનિખિલભાઇ ગણેશભાઇ સોલંકી
હાલની શાળાનું નામઃશ્રી થર્મલ પ્રાથમિક શાળા
તાલુકાનું નામઃગાન્ધીધામ્
જિલ્‍લા નું નામઃકચ્છ
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ01/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ9427710968
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસvedant.nikhil4217@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃકોઇ પણ તાલુકો
શાળાની વિગત :6 to 8 language morning school,6 to 8 45

 

Gandhinagar, Kalol

July 1, 2013
નામઃPATEL SHIVANI MANUBHAI
હાલની શાળાનું નામઃRAVLI PRIMARY SCHOOL
તાલુકાનું નામઃPETLAD
જિલ્‍લા નું નામઃANAND
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ12/08/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ9925470391
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસASHISH14483@YAHOO.COM
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃGANDHINAGAR,KALOL
શાળાની વિગત :RAVLI PRIMARY SCHOOL,RAVLI,NEAR VADTAL SWAMINARAYAN TEMPALE,VADTAL.TA-PETLAD DISTRICT-ANAND

 

Gandhi Nagar,Dehgam

April 7, 2013
નામઃ patel manubhai
હાલની શાળાનું નામઃ bhimasar
તાલુકાનું નામઃ rapar
જિલ્‍લા નું નામઃ kutchh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 02/07/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9662451685
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ rajagu100@yahoo.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ gandhinagar/ dehgam/
શાળાની વિગત : bhimasar pra. sala ( bhutkiya)
 

Gandhinagar

February 18, 2013
નામઃ Manishaben T Modi
હાલની શાળાનું નામઃ Nagar Prathmik school
તાલુકાનું નામઃ Nadiad
જિલ્‍લા નું નામઃ Kheda
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 23/8/1996
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8980002721
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ tanishmodi@yahoo.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Gandhinagar
 

Any Taluka

November 7, 2012
નામઃ Thakor jitendra kumar.v
હાલની શાળાનું નામઃ Chibhadiya vrag primary school
તાલુકાનું નામઃ Limakheda
જિલ્‍લા નું નામઃ dahod
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 26/11/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9409634524
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ thakorsaheb22@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ dahegam/gandhinagar/mansa
શાળાની વિગત :
 

Any Taluka

September 21, 2012
નામઃ patelpiyushkumarjayantibhai
હાલની શાળાનું નામઃ primary school tavli
તાલુકાનું નામઃ uchhal
જિલ્‍લા નું નામઃ tapi
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 2-1-2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7567475315
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ koi pan taluko
શાળાની વિગત :
 

GHANDHINAGAR

August 7, 2012
નામઃ dwivedi punya prakash r
હાલની શાળાનું નામઃ miyagam kanya shala
તાલુકાનું નામઃ karjan
જિલ્‍લા નું નામઃ vadodara
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 30/12/1999
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9328942187
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ gandhinagar
શાળાની વિગત :
 

Any Taluka

August 1, 2012
નામઃ darji rajeshkumar ambalal
હાલની શાળાનું નામઃ bagda
તાલુકાનું નામઃ Mundra
જિલ્‍લા નું નામઃ Kutch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 24/01/1992
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9427186010
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ all gandhinagar
શાળાની વિગત : bagda school
 


 
Make a Free Website with Yola.