નામઃ patel manubhai
હાલની શાળાનું નામઃ bhimasar
તાલુકાનું નામઃ rapar
જિલ્‍લા નું નામઃ kutchh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 02/07/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9662451685
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ rajagu100@yahoo.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ gandhinagar/ dehgam/
શાળાની વિગત : bhimasar pra. sala ( bhutkiya)