વડોદરા જિલ્‍લા માં આવવા માગતા મિત્રોની માહિતિ

VADODARA

January 6, 2014
નામઃSejal Patel
હાલની શાળાનું નામઃPrimary School, Vadadala,
તાલુકાનું નામઃVagra
જિલ્‍લા નું નામઃBharuch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ1-Feb-2005
કોન્ટેકટ નંબરઃ9586677666
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસpparesh3306@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃwaghodia, dabhoi, savli, vadodara
શાળાની વિગત :Bharuch thi Dahej road par, Bharuch thi 45-50 km par Vadadala gaam aavelu chhe.

 

VADODARA

December 4, 2013
નામઃModh Tanviben
હાલની શાળાનું નામઃDabhoda
તાલુકાનું નામઃkheralu
જિલ્‍લા નું નામઃmehsana
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ10-3-2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ9727727496
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃpadara vdodara
શાળાની વિગત :10 km far away fromKheralu road touch

 

VADODARA

November 9, 2013
નામઃchintan k patel
હાલની શાળાનું નામઃprimary school motibhamari
તાલુકાનું નામઃnandod
જિલ્‍લા નું નામઃnarmada
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ8/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ9601707439
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસhensipatel@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃwagodiya / savli
શાળાની વિગત :
 

Vadodara

July 28, 2013
કયા જિલ્‍લામાં જવા માગો છો ?Vadodara
નામઃpatel rohitbhai r
હાલની શાળાનું નામઃpachvadi pri. school
તાલુકાનું નામઃchotila
જિલ્‍લા નું નામઃsurendranagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ12/3/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ8128812474
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃvadodRA
શાળાની વિગત :p

 

Any Taluka

November 22, 2012
નામઃ suthar rajendrakumar m
હાલની શાળાનું નામઃ jorapura.lakhani.pri.school
તાલુકાનું નામઃ deesa
જિલ્‍લા નું નામઃ banaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978431949
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ rajusuthar88@yahoo.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ sankheda
શાળાની વિગત : deesa-tharad highway 35 km thay deesa thi
 

Any Taluka

August 23, 2012
નામઃ SOLANKI YASHPALSINH.V
હાલની શાળાનું નામઃ MAGHRADI PRA.SHALA
તાલુકાનું નામઃ UNA
જિલ્‍લા નું નામઃ JUNAGADH
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 10-12-2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9714197207
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ any taluka
શાળાની વિગત :
 

Any Taluka

August 1, 2012
નામઃ pancahl jayesh babubhai
હાલની શાળાનું નામઃ shri bodaki pri.school
તાલુકાનું નામઃ bhanvad
જિલ્‍લા નું નામઃ jamnagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 14/06/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9428316855
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ vagodiya.. savali .padra
શાળાની વિગત : my school in 1 to 8 std. bhanvad to bodaki 12 km
 

Savli,Vadodara

August 1, 2012
નામઃ Patel palaviben dineshkumar
હાલની શાળાનું નામઃ Dhrupka
તાલુકાનું નામઃ Sihor
જિલ્‍લા નું નામઃ Bhavnagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 19/7/2002
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9638373684
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Savali .baroda
શાળાની વિગત : 1 to8 std. 10 staff. Sundar. Svachvatavarn
 

Savli,Vadodara

June 28, 2012
નામઃ AGRAVAT FORAMBEN GANGDAS
હાલની શાળાનું નામઃ DEVALIYA VADI SHALA 2
તાલુકાનું નામઃ KALYANPUR
જિલ્‍લા નું નામઃ JAMNAGAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 06/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9913945894
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ SAVLI - VADODARA
શાળાની વિગત : 5 KILOMETER NEAR FROM KALYANPUR TALUKA PLACE
& 10 KILOMETER NEAR FROM HARSHAD AND IT IS ALSO
MAIN ROAD TOUCH SCHOOL.
 

Waghodia,Dabhoi,Savli,Vadodara

February 21, 2012

નામઃ zankhanaben anilkumar shah

હાલની શાળાનું નામઃ ralej kanya primary school

તાલુકાનું નામઃ khambhat

જિલ્‍લા નું નામઃ anand

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/4/2010

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9879268942

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ waghodia, dabhoi, savli, vadodara

શાળાની વિગત : ralej primary kanya shala..near khambhat 5 km...road touch school...

 


 
Make a Free Website with Yola.