નામઃ suthar rajendrakumar m
હાલની શાળાનું નામઃ jorapura.lakhani.pri.school
તાલુકાનું નામઃ deesa
જિલ્‍લા નું નામઃ banaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978431949
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ rajusuthar88@yahoo.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ sankheda
શાળાની વિગત : deesa-tharad highway 35 km thay deesa thi