નામઃSejal Patel
હાલની શાળાનું નામઃPrimary School, Vadadala,
તાલુકાનું નામઃVagra
જિલ્‍લા નું નામઃBharuch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ1-Feb-2005
કોન્ટેકટ નંબરઃ9586677666
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસpparesh3306@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃwaghodia, dabhoi, savli, vadodara
શાળાની વિગત :Bharuch thi Dahej road par, Bharuch thi 45-50 km par Vadadala gaam aavelu chhe.