નામઃ zankhanaben anilkumar shah

હાલની શાળાનું નામઃ ralej kanya primary school

તાલુકાનું નામઃ khambhat

જિલ્‍લા નું નામઃ anand

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/4/2010

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9879268942

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ waghodia, dabhoi, savli, vadodara

શાળાની વિગત : ralej primary kanya shala..near khambhat 5 km...road touch school...