ખેડા જિલ્‍લા માં આવવા માગતા મિત્રોની માહિતિ.....

Kheda(Thasra, Balasinor)

December 7, 2014
નામઃ                          પટેલ કોમલબેન જયંતીભાઇ
હાલની શાળાનું નામઃ  વાંકાનેર -2 પ્રા.શાળા(રાણાવાસ)
તાલુકાનું નામઃ          સાવલી
જિલ્‍લા નું નામઃ           વડોદરા
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ   6/7/2005
કોન્ટેકટ નંબરઃ           9429178516
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ  tajimkhanpathan1975@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ઠાસરા,બાલાસિનોર
શાળાની વિગત : 1. શાળા સાવલીથી 3 કિ.મી અને વડોદરાથી 30 કિ.મી દુર છે. 2.ધો: 1થી5ના શિક્ષક ભાઇ બહેનોએ સમ્પર્ક કરવો. 3. સાવલી તેમજ વડોદરાથી સરળતાથી અપ-ડાઉન થઈ શકે છે.

 

KHEDA, KAPADWANJ

July 3, 2014
કયા જિલ્‍લામાં જવા માગો છો ?Gandhinagar
નામઃપટેલ આશા સી
હાલની શાળાનું નામઃહરીપુરા (નભોઇ)
તાલુકાનું નામઃવિરમગામ
જિલ્‍લા નું નામઃઅમદાવાદ
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ29/11/2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ9427865146
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃદહેગામ
શાળાની વિગત :વિરમગામથી 25 કિમી

 

kheda

December 30, 2013
નામઃmachhi navneetbhai j
હાલની શાળાનું નામઃuteliya primery school
તાલુકાનું નામઃdholka
જિલ્‍લા નું નામઃahemadabad
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ14.03.2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ9714124522
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસmachhinavneet@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃbalasinor . fagvel . thashra. lunavada
શાળાની વિગત :
 

KHEDA

December 26, 2013
નામઃdevsinh
હાલની શાળાનું નામઃnanaaeklbara
તાલુકાનું નામઃpadra
જિલ્‍લા નું નામઃVadodar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ11..3...2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ9979190878
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃkthlal
શાળાની વિગત :D..t.asala.4.12.2008. Dhorn .1 to 5. Jnm ta.1..6.73

 

KHEDA

August 24, 2013
નામઃSHAH RUSHABHKUMAR BACHUBHAI
હાલની શાળાનું નામઃDHARADUNGARI
તાલુકાનું નામઃSAYLA
જિલ્‍લા નું નામઃSURENANAGARDR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ01/02/2002
કોન્ટેકટ નંબરઃ9016642656
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસRushabhshah962@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃkapadvanj
શાળાની વિગત :10 km
 

Kheda, Mahemdavad, Nadiad, Mahudha

July 2, 2013
નામઃMansuri samimben
હાલની શાળાનું નામઃBhalej kanya shala
તાલુકાનું નામઃUmreth
જિલ્‍લા નું નામઃanand
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ
કોન્ટેકટ નંબરઃ9925049311
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસasgujju@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃKheda, Mehmdavad, Nadiyad, Mahudha
શાળાની વિગત :
 

Balasinor

June 12, 2013
નામઃ Mayavansi Falguniben Ramanbhai
હાલની શાળાનું નામઃ Sri Samarvadiya(A.gadh) pri school
તાલુકાનું નામઃ Dhanera
જિલ્‍લા નું નામઃ Banaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 6/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9825667221
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Balasinor
શાળાની વિગત : Sri Samarvadiya(A.gadh) pri.School, At: Anapurgadh; Ta: Dhanera, po:Anapurchota. Near Dhanera & Panthavada.
 

Balasinor

June 10, 2013
નામઃ Parmar vipulkumar karshanbhai
હાલની શાળાનું નામઃ sri samarvadiya(a.gadh)pri school
તાલુકાનું નામઃ Dhanera
જિલ્‍લા નું નામઃ Banaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 6/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9825667221
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Balasinor
શાળાની વિગત : Sri samarvadiya (a.gadh) pri School, at: Anapurgadh, Ta:Dhanera Po:Anapurchota,Dist: Banadkantha near panthavada.
 

KAPADWANJ

March 26, 2013
નામઃ PATEL KALPESHKUMAR SHANTILAL
હાલની શાળાનું નામઃ SHREE DEDAN KANYA SHALA
તાલુકાનું નામઃ khambha
જિલ્‍લા નું નામઃ AMRELI
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 27/1/2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9429522591
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ KPDVANJ
શાળાની વિગત :
 

Any Taluka

November 7, 2012
નામઃ zala damyantiben shanabhai
હાલની શાળાનું નામઃ tukvada
તાલુકાનું નામઃ pardi
જિલ્‍લા નું નામઃ valasad
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 11/06/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8980040517
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Any Taluko
શાળાની વિગત : pardi thi 15 km
 


 
Make a Free Website with Yola.