નામઃ                          પટેલ કોમલબેન જયંતીભાઇ
હાલની શાળાનું નામઃ  વાંકાનેર -2 પ્રા.શાળા(રાણાવાસ)
તાલુકાનું નામઃ          સાવલી
જિલ્‍લા નું નામઃ           વડોદરા
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ   6/7/2005
કોન્ટેકટ નંબરઃ           9429178516
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ  tajimkhanpathan1975@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ઠાસરા,બાલાસિનોર
શાળાની વિગત : 1. શાળા સાવલીથી 3 કિ.મી અને વડોદરાથી 30 કિ.મી દુર છે. 2.ધો: 1થી5ના શિક્ષક ભાઇ બહેનોએ સમ્પર્ક કરવો. 3. સાવલી તેમજ વડોદરાથી સરળતાથી અપ-ડાઉન થઈ શકે છે.