નામઃ Parmar vipulkumar karshanbhai
હાલની શાળાનું નામઃ sri samarvadiya(a.gadh)pri school
તાલુકાનું નામઃ Dhanera
જિલ્‍લા નું નામઃ Banaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 6/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9825667221
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Balasinor
શાળાની વિગત : Sri samarvadiya (a.gadh) pri School, at: Anapurgadh, Ta:Dhanera Po:Anapurchota,Dist: Banadkantha near panthavada.