નામઃ Mayavansi Falguniben Ramanbhai
હાલની શાળાનું નામઃ Sri Samarvadiya(A.gadh) pri school
તાલુકાનું નામઃ Dhanera
જિલ્‍લા નું નામઃ Banaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 6/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9825667221
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Balasinor
શાળાની વિગત : Sri Samarvadiya(A.gadh) pri.School, At: Anapurgadh; Ta: Dhanera, po:Anapurchota. Near Dhanera & Panthavada.