નામઃMansuri samimben
હાલની શાળાનું નામઃBhalej kanya shala
તાલુકાનું નામઃUmreth
જિલ્‍લા નું નામઃanand
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ
કોન્ટેકટ નંબરઃ9925049311
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસasgujju@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃKheda, Mehmdavad, Nadiyad, Mahudha
શાળાની વિગત :