જુનાગઢ જીલ્લામાં આવવા માગતા શિક્ષકો ની માહિતિ ..

Any Taluka

December 6, 2012
નામઃDabasara sunita Kalyanbhai
હાલની શાળાનું નામઃshree bhensavadi primary school
તાલુકાનું નામઃliliya mota
જિલ્‍લા નું નામઃAmreli
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ05/07/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ9275077864
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસalpesh.rani12@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃveraval.sutrapada.talala.kodinar.maliya
શાળાની વિગત : shree bhensavadi primary school
 

ANY TALUKA

October 8, 2012
...
નામઃ GOHEL UNUS HASANBHAI
હાલની શાળાનું નામઃ ZAR SIM SHALA ,BAKHARLA
તાલુકાનું નામઃ PORBANDAR
જિલ્‍લા નું નામઃ PORBANDAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 21/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978030301
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ

Continue reading...
 

Una,Kodinar,Sutrapada

October 4, 2012
નામઃ parmar pratapbhai naranbhai
હાલની શાળાનું નામઃ shree gorej primary school
તાલુકાનું નામઃ mangrol
જિલ્‍લા નું નામઃ junagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 15/1/2002
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978036633
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકો...

Continue reading...
 

mangrol/keshod/mendarada/vanthali/junagadh

October 4, 2012
નામઃ chudasama jasvantiben jesabhai
હાલની શાળાનું નામઃ shree jaragali primary school
તાલુકાનું નામઃ una
જિલ્‍લા નું નામઃ junagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 6/12/2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9601425543
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુક...

Continue reading...
 

Junagadh,Vanthli,Bhesan,Medarda,Visavadar

October 4, 2012
નામઃ parmar kirtiben jayantibhai
હાલની શાળાનું નામઃ kumar shala no. 14 dhoraji
તાલુકાનું નામઃ dhoraji
જિલ્‍લા નું નામઃ rajkot
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 14/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9727198871
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકો...

Continue reading...
 

Mangrol,Kesod,Maliya

October 4, 2012
...
નામઃ dodiya dipaben arjanbhai
હાલની શાળાનું નામઃ shree chotra primary school
તાલુકાનું નામઃ rajula
જિલ્‍લા નું નામઃ amreli
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 23/3/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8905965660
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ

Continue reading...
 

mangrol/keshod/mendarada/vanthali/junagadh

October 4, 2012
નામઃ chudasama jasvantiben jesabhai
હાલની શાળાનું નામઃ shree jaragali primary school
તાલુકાનું નામઃ una
જિલ્‍લા નું નામઃ junagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 6/12/2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9601425543
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુક...

Continue reading...
 

Any Taluka

September 12, 2012
નામઃ MAKVANA TARULATABEN PARABATBHAI
હાલની શાળાનું નામઃ NAGKA PRIMARY SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ PORBANDAR
જિલ્‍લા નું નામઃ PORBANDAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 21/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9979244224
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુક...

Continue reading...
 

Any Taluka

September 12, 2012
નામઃ SOCHA NILESHBHAI RAJABHAI
હાલની શાળાનું નામઃ BAKHARLA KANYA SHALA
તાલુકાનું નામઃ PORBANDAR
જિલ્‍લા નું નામઃ PORBANDAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 21/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9979244224
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ...

Continue reading...
 

Una,Jafrabad

August 31, 2012
નામઃ વાજા કમલેશકુમાર જીણાભાઇ
હાલની શાળાનું નામઃ શ્રી સમઢીયાળા ૧ પ્રાથમિક શાળા
તાલુકાનું નામઃ રાજુલા
જિલ્‍લા નું નામઃ અમરેલી
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ ૧૨/૦૮/૨૦૧૦
કોન્ટેકટ નંબરઃ ૯૮૯૮૭૧૫૪...

Continue reading...
 


 
Make a Free Website with Yola.