નામઃ dodiya dipaben arjanbhai
હાલની શાળાનું નામઃ shree chotra primary school
તાલુકાનું નામઃ rajula
જિલ્‍લા નું નામઃ amreli
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 23/3/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8905965660
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ mangrol/keshod/maliya
શાળાની વિગત : shree chotra primary school near nageshree(2 km)