નામઃ GOHEL UNUS HASANBHAI
હાલની શાળાનું નામઃ ZAR SIM SHALA ,BAKHARLA
તાલુકાનું નામઃ PORBANDAR
જિલ્‍લા નું નામઃ PORBANDAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 21/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978030301
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ VERAVAL,UNA,KODINAR,SUTRAPADA,TALALA,MANGROL,MALIYA,KESHOD
શાળાની વિગત : MY SCHOOL JUST ONLY 12 KM TO MAIN CITY PORBANDAR AND DAILY UPDOWN TO.