નામઃ chudasama jasvantiben jesabhai
હાલની શાળાનું નામઃ shree jaragali primary school
તાલુકાનું નામઃ una
જિલ્‍લા નું નામઃ junagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 6/12/2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9601425543
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ mangrol/keshod/mendarada/vanthali/junagadh
શાળાની વિગત : shree jaragali primary school near girgadhada (3 km.) on main road of junagadh-una 12 km. from una std.-1 to 5 (lower primary)