નામઃ parmar pratapbhai naranbhai
હાલની શાળાનું નામઃ shree gorej primary school
તાલુકાનું નામઃ mangrol
જિલ્‍લા નું નામઃ junagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 15/1/2002
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978036633
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ una/kodinar/sutrapada
શાળાની વિગત : shree gorej primary school near mangarol (5 km.) std.1 to 5 (lower primary)