બનાસકાંઠા જિલ્‍લામાં આવવા માગતા મિત્રોની માહિતી.....

All Banaskantha

June 29, 2013
નામઃketan b.patel
હાલની શાળાનું નામઃnavabandar kumar primary school
તાલુકાનું નામઃuna
જિલ્‍લા નું નામઃjunagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ21/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ9904640412
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસjayjayravan@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃany taluka
શાળાની વિગત :una thi 10 k.m. na amtare school aaveli che

 

Deesa

February 3, 2013
નામઃ NIPUL MAHESANIYA
હાલની શાળાનું નામઃ DABHUNDA PRA SALA
તાલુકાનું નામઃ RAPAR
જિલ્‍લા નું નામઃ KUTCH
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 05/09/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9925899290
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ nipulmahesaniya@yahoo.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ DEESA
શાળાની વિગત : MATHS & SCINENCE (6 TO 8) DIST BANSKANTHA
 

Tharad

February 3, 2013
નામઃ ven savabhai samantbhai
હાલની શાળાનું નામઃ Ratneshwar Primary School
તાલુકાનું નામઃ RAPAR
જિલ્‍લા નું નામઃ KUTCH
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 30/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9978018321
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ savankumarven@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Tharad
શાળાની વિગત : Khanpur Primary School
 

Danta, Vadgam

December 31, 2012
નામઃDevendra chaudhari
હાલની શાળાનું નામઃchandisar .pri school
તાલુકાનું નામઃpalanpur
જિલ્‍લા નું નામઃbanaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ16.6.2005
કોન્ટેકટ નંબરઃ9427139630
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસdevendrachaudhari79@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃdanta,vadgam
શાળાની વિગત :palanpur thi 12 k.m
 

Deesa/Dhanera/Palanpur

October 16, 2012
નામઃ Panchal Kailashben Rameshwarbhai
હાલની શાળાનું નામઃ Padvan pri. School
તાલુકાનું નામઃ Sankheda
જિલ્‍લા નું નામઃ Vadodara
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9624096130
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Deesa/Dhanera/Palanpur
શાળાની વિગત : 1 to 8 std,sankheda to Padvan 15 kilometer,5th staff.
 

Any Taluka

September 24, 2012
નામઃ solanki lalabhai ramjibhai
હાલની શાળાનું નામઃ dudana[bagdana] pri.school,
તાલુકાનું નામઃ mahuva
જિલ્‍લા નું નામઃ bhavanagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 16/01/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9727531702; 9979992395
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ banaskantha all taluka
શાળાની વિગત : banaskantha all school
 

Palanpur,Amirghadh

September 21, 2012
નામઃ patel piyushkumar jayantibhai
હાલની શાળાનું નામઃ primary school tavli
તાલુકાનું નામઃ uchhal
જિલ્‍લા નું નામઃ tapi
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 2-1-2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7567475315
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ palanpur &amirghad
શાળાની વિગત : 1to5 standard &only 2 teacher. road touch school on highway
 

Kankrej

February 18, 2012

નામઃ Dabhani Ganpat.N

હાલની શાળાનું નામઃ Shree Shanpar pri.school

તાલુકાનું નામઃ Rapar

 જિલ્‍લા નું નામઃ Kutchh

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 01 / 12 / 2008

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9737659604

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Kankrej

શાળાની વિગત :

 

PALANPUR

January 7, 2012

નામઃ Naresh I Prajapati

હાલની શાળાનું નામઃ umedpura(khimmat) pry. School

તાલુકાનું નામઃ dhanera

જિલ્‍લા નું નામઃ banaskantha

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 22/4/2010

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9723950172

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ palanpur

શાળાની વિગત :

 

PALANPUR,DANTIVADA

January 7, 2012

નામઃ પવનકુમાર ડી. રાવલ.

હાલની શાળાનું નામઃ આઇડીયા પ્રાથમિક શાળા

તાલુકાનું નામઃ ગોધરા

જિલ્‍લા નું નામઃ પંચમહાલ

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ ૦૫/૦૯/૨૦૧૧

કોન્ટેકટ નંબરઃ ૯૪૨૯૧ ૨૧૫૪૯

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ પાલનપુર / દાંતીવાડા

શાળાની વિગત :

 


 
Make a Free Website with Yola.