નામઃ patel piyushkumar jayantibhai
હાલની શાળાનું નામઃ primary school tavli
તાલુકાનું નામઃ uchhal
જિલ્‍લા નું નામઃ tapi
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 2-1-2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7567475315
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ palanpur &amirghad
શાળાની વિગત : 1to5 standard &only 2 teacher. road touch school on highway