નામઃ solanki lalabhai ramjibhai
હાલની શાળાનું નામઃ dudana[bagdana] pri.school,
તાલુકાનું નામઃ mahuva
જિલ્‍લા નું નામઃ bhavanagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 16/01/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9727531702; 9979992395
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ banaskantha all taluka
શાળાની વિગત : banaskantha all school