આણંદ જિલ્‍લા માં આવવા માગતા મિત્રોની માહિતિ.....

Anand

June 28, 2014
નામઃVaghela Rajalben Vikramsinh
હાલની શાળાનું નામઃDevpara
તાલુકાનું નામઃDholka
જિલ્‍લા નું નામઃAhmedabad
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ29/11/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ9099576810
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસrvvaghela88@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃAnand
શાળાની વિગત :
 

Anand

August 2, 2013
નામઃBHARUCHWALA STELA BEN K
હાલની શાળાનું નામઃRAVDI VAGA PRIMARY SCHOOL
તાલુકાનું નામઃJAMBUSAR
જિલ્‍લા નું નામઃBHARUCH
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ22-11-2002
કોન્ટેકટ નંબરઃ9879386122
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસVIVEKMACWAN20@GMAIL.COM
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃANAND,PETLAD,AAKLAV,BORSAD,TARAPUR,KHAMBHAT
શાળાની વિગત :MARI SCHOOL SARAS CHE
 

Any Taluka

March 8, 2013
નામઃ Makwana Hemalben Bhailalbhai
હાલની શાળાનું નામઃ gadhula Pri. School (6 -8)
તાલુકાનું નામઃ Talaja
જિલ્‍લા નું નામઃ Bhavnagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 9-8-2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9924326749/ 9408978070
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ALL
શાળાની વિગત : Ghadhula praimare schoo,(1-8)Staff-10 TALUKO-TALAJA,DEST.-BHAVNAGAR,PAY CENTER-PIHALPUR.
 

Any Taluka

September 21, 2012
નામઃ pathak piyushkumar kiritbhai
હાલની શાળાનું નામઃ priamary school mogran
તાલુકાનું નામઃ uchhal
જિલ્‍લા નું નામઃ tapi
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 3-12-2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7567475315
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ koi pan taluko
શાળાની વિગત :
 

Khambhat

September 21, 2012
નામઃ MAKWANA MAHENDRAKUMAR ALJIBHAI
હાલની શાળાનું નામઃ ROZWA PRIMARY SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ THASRA
જિલ્‍લા નું નામઃ KHEDA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 05/07/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9687394142
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ KHAMBHAT
શાળાની વિગત : ROZWA PRIMARY SCHOOL, ROAD TOUCH SCHOOL, NEAR TO BALASINOR. BALASINOR TO ROZWA - 4 K.M
 

TARAPUR,PETLAD

August 31, 2012
નામઃ BHAVNABEN PARTAPSANG MASANI
હાલની શાળાનું નામઃ MINAPUR PRAIMARY SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ CHUDA
જિલ્‍લા નું નામઃ SURENDRANAGAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 01-02-2002
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8980244650
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ TARAPUR,PETLAD
શાળાની વિગત : MINAPUR SCHOOL AHEMDABAD JILLA NA RANPUR THI 8 KM THAI CHE NE SCHOOL MA MAJA AAVE TEVU CHE 1 THI 8 NA KUL BALAKO 280 JETLA CHE.

 

Any Taluka

August 22, 2012
નામઃ SOLANKI YASHPALSINH.V
હાલની શાળાનું નામઃ MAGHRADI PRA.SHALA
તાલુકાનું નામઃ UNA
જિલ્‍લા નું નામઃ JUNAGADH
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 10-12-2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9714197207
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ALL
શાળાની વિગત :
 

Any Taluka

August 22, 2012
નામઃ patel Avinash
હાલની શાળાનું નામઃ VAVAR
તાલુકાનું નામઃ KAPRADA
જિલ્‍લા નું નામઃ VALSAD
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8-7-2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9429161817
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ALL
શાળાની વિગત : 6to8 BHASA ARAS-PARAS

 

Anand

August 1, 2012
નામઃ PATEL CHANDRAPRABHABEN ARAVINDBHAI
હાલની શાળાનું નામઃ NAKVINDHYA PRI SCHOOL
તાલુકાનું નામઃ KAWAT
જિલ્‍લા નું નામઃ VADODARA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 16/06/2005
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8128675840
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ANAND ANKLAV BORSAD
શાળાની વિગત : MAIN ROAD NALWATTHI 2 KM NASWADI$KAWAT THI 15 KM 1 THI 5 STD. STAF 2
 

Nearest Anand

August 1, 2012
નામઃ MINAXI RAMANLAL VAJA
હાલની શાળાનું નામઃ NAVAGAM PRATHMIK SALA
તાલુકાનું નામઃ PALITANA
જિલ્‍લા નું નામઃ BHAVNAGAR
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 9-12-2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8511110837
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ NEARST ANAND
શાળાની વિગત : STAFF--7 STUDENT--350
 


 
Make a Free Website with Yola.