અમદાવાદ જિલ્‍લા માં આવવા માગતા મિત્રોની માહિતિ.....


Ahmedabad All

June 29, 2013
નામઃankit h.patel
હાલની શાળાનું નામઃdelvada kumar pay-center school , uppar primary s.s
તાલુકાનું નામઃuna
જિલ્‍લા નું નામઃjunagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ10/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ9979651299
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસjayjayravan@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃany taluka
શાળાની વિગત :una thi 5 k.m. na antare school aaveli che...
 

Ahmedabad All

June 29, 2013
નામઃketanbhai b.patel
હાલની શાળાનું નામઃnavabandar kumar primary school
તાલુકાનું નામઃuna
જિલ્‍લા નું નામઃjunagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ21/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ9904640142
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસjayjayravan@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃall
શાળાની વિગત :una thi 10 k.m. dur, trasport ni puri sagavad che
 

Muncipaliti(AMC)

June 8, 2013
નામઃ patel Dipakbhai vitthalbhai
હાલની શાળાનું નામઃ sundaram primary school SURAT (SMC)
તાલુકાનું નામઃ surat city (smc)
જિલ્‍લા નું નામઃ surat
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 2/1/2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9904466397
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ahmedabad city (AMC)
શાળાની વિગત :
 

Bavla, Sanand, Dholka

March 14, 2013
નામઃ prajapati vishnukumar chamanbhai
હાલની શાળાનું નામઃ piyava primary school
તાલુકાનું નામઃ chotila
જિલ્‍લા નું નામઃ surendranagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 12/3/07
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9727854670
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ jaykumarvcprajapati@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ bavla,sanand,dholka
શાળાની વિગત : near to chotila just 10km on road tuch
 

Viramgaam

March 13, 2013
નામઃ Rohitkumar Khushaldas Patel
હાલની શાળાનું નામઃ crcjunadevaliya
તાલુકાનું નામઃ Halvad
જિલ્‍લા નું નામઃ Surendrenagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 1/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9427668565
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ crc.snr.hal.junadevaliya@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Viramgam
શાળાની વિગત :
 

Bhavnagar

February 20, 2013
નામઃ bhatt jalpaben ramniklal
હાલની શાળાનું નામઃ bharudiya kumar school
તાલુકાનું નામઃ bhachav
જિલ્‍લા નું નામઃ bhuj
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 25/3/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8347890489
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ bhavnagar
શાળાની વિગત : hu 1 to 5 ma chu mari sala bhchav thi 30 km dur che me ptc teacher chu
 

Daskoi, City Taluka

February 18, 2013
નામઃ Manishaben T Modi
હાલની શાળાનું નામઃ Nagar Prathmik school
તાલુકાનું નામઃ Nadiad
જિલ્‍લા નું નામઃ Kheda
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 23/8/1996
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8980002721
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ tanishmodi@yahoo.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Daskoi, City Taluka
 

Any Taluka

December 28, 2012
નામઃ piyush m parihar
હાલની શાળાનું નામઃ madal primary school
તાલુકાનું નામઃ tharad
જિલ્‍લા નું નામઃ banaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9725532811
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ daskroi or ahmedabad city
શાળાની વિગત :
 

Palanpur,Vadgaam,Deesa

December 6, 2012
નામઃMAHESHKUMAR N. BAROT
હાલની શાળાનું નામઃGOLAP
તાલુકાનું નામઃWAV
જિલ્‍લા નું નામઃBANASKANTHA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ23/3/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ8980506480
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃPALANPUR,VADGAM,DEESA
શાળાની વિગત :
 

Palitana

November 7, 2012
નામઃ Rathod manasukhbhai ke
હાલની શાળાનું નામઃ bhaburupa
તાલુકાનું નામઃ nijar
જિલ્‍લા નું નામઃ tapi
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 24/02/2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9714341579
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ palitana
શાળાની વિગત :
 


 
Make a Free Website with Yola.