નામઃ Rathod manasukhbhai ke
હાલની શાળાનું નામઃ bhaburupa
તાલુકાનું નામઃ nijar
જિલ્‍લા નું નામઃ tapi
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 24/02/2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9714341579
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ palitana
શાળાની વિગત :