નામઃ bhatt jalpaben ramniklal
હાલની શાળાનું નામઃ bharudiya kumar school
તાલુકાનું નામઃ bhachav
જિલ્‍લા નું નામઃ bhuj
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 25/3/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8347890489
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ bhavnagar
શાળાની વિગત : hu 1 to 5 ma chu mari sala bhchav thi 30 km dur che me ptc teacher chu