નામઃ piyush m parihar
હાલની શાળાનું નામઃ madal primary school
તાલુકાનું નામઃ tharad
જિલ્‍લા નું નામઃ banaskantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/12/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9725532811
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ daskroi or ahmedabad city
શાળાની વિગત :