નામઃ prajapati vishnukumar chamanbhai
હાલની શાળાનું નામઃ piyava primary school
તાલુકાનું નામઃ chotila
જિલ્‍લા નું નામઃ surendranagar
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 12/3/07
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9727854670
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ jaykumarvcprajapati@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ bavla,sanand,dholka
શાળાની વિગત : near to chotila just 10km on road tuch