મેહસાણા જીલ્લામાં આવવા માગતા શિક્ષકો ની માહિતિ ..

MEHSANA

June 20, 2014
નામઃNikhil ganeshbhai Solanki
હાલની શાળાનું નામઃshree thermal primary school
તાલુકાનું નામઃgandhidham
જિલ્‍લા નું નામઃKutch
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ1/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ9427710968
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસnikhilsolanki613@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃmehsana..Kadi
શાળાની વિગત :6 to 8 bhasha morning school

 

Mehsana

June 15, 2014
નામઃGOSWAMI DAXESHKUMAR VISHNUGIRI
હાલની શાળાનું નામઃKOTDA KHURD PRATHMIK SCHOOL
તાલુકાનું નામઃDAHOD
જિલ્‍લા નું નામઃDAHOD
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ05/07/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ8140873828
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસdkens123@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃAny taluka of Mahesana Dist.
શ...

Continue reading...
 

Mehsana

June 3, 2014
નામઃRaval Bharatbhai Kantilal
હાલની શાળાનું નામઃPrimary School Jargam.
તાલુકાનું નામઃDediyapada
જિલ્‍લા નું નામઃNarmada
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ05/07/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ7698889107
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસbharatraval05@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃkoi pan taluko
શાળાન...

Continue reading...
 

Vijapur, Vadnagar

July 1, 2013
નામઃpatel parulben p
હાલની શાળાનું નામઃbalendiya primary school
તાલુકાનું નામઃzalod
જિલ્‍લા નું નામઃdahod
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ27/4/10
કોન્ટેકટ નંબરઃ9979163492
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃvijapur.vadanagar
શાળાની વિગત :1to 7 standard 3teach...

Continue reading...
 

Unja, Mehsana

February 3, 2013
નામઃ NIPUL MAHESANIYA
હાલની શાળાનું નામઃ DABHUNDA PRA SALA
તાલુકાનું નામઃ RAPAR
જિલ્‍લા નું નામઃ KUTCH
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 05/09/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9925899290
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ nipulmahesaniya@yahoo.com
બ...

Continue reading...
 

Any Taluka

January 3, 2013
નામઃ દિલીપકુમાર હીરાભાઈ ચૌધરી
હાલની શાળાનું નામઃ ભાપડી પ્રાથમિક શાળા
તાલુકાનું નામઃ થરાદ
જિલ્‍લા નું નામઃ બનાસકાઠા
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 5/7/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7567473947
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ CHAU...

Continue reading...
 

Unjha, Visnagar, Vijapur

January 3, 2013
નામઃ vimalkumar mahendrabhai solanki
હાલની શાળાનું નામઃ patelfarm primary school ( thara ]
તાલુકાનું નામઃ tharad
જિલ્‍લા નું નામઃ banaskatha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 24/11/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8347875655
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ gajini.solanki@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો...

Continue reading...
 

Any Taluka

September 21, 2012
હાલની શાળાનું નામઃ pti.school tavali
તાલુકાનું નામઃ uchhal
જિલ્‍લા નું નામઃ tapi
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 2-1-2009
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7567475315
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ unja.kadi.kheralu.satlasana
શાળાની વ...

Continue reading...
 

MEHSANA

September 21, 2012
નામઃ PRAJAPATI DHIRUBHAI RANCHHODBHAI
હાલની શાળાનું નામઃ C.R.C.BHAVNAGAR
તાલુકાનું નામઃ KANKREJ
જિલ્‍લા નું નામઃ BANASKANTHA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 14/02/1989
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9429422456
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકો...

Continue reading...
 

Visnagar

August 17, 2012
નામઃ કૈલાસબેન રામભાઈ પટેલ
હાલની શાળાનું નામઃ શ્રી મોટી વાવડી કન્યાશાળા
તાલુકાનું નામઃ ગારિયાધાર
જિલ્‍લા નું નામઃ ભાવનગર
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 8/12/2004
કોન્ટેકટ નંબ...

Continue reading...
 


 
Make a Free Website with Yola.