નામઃ દિલીપકુમાર હીરાભાઈ ચૌધરી
હાલની શાળાનું નામઃ ભાપડી પ્રાથમિક શાળા
તાલુકાનું નામઃ થરાદ
જિલ્‍લા નું નામઃ બનાસકાઠા
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 5/7/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 7567473947
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ CHAUDHARID54@GMAIL.COM
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ઊંજા ,વિસનગર .વિજાપુર બેચરાજી ખેરાલુ
શાળાની વિગત : શાળામાં ધોરણ 1 થી 8 ચાલે છે।તેમાં કુલ 9 શિક્ષકો છેમારો નંબર 9 મો ક્રમ છે।6 થી 8 ની શાળા છે.ગણિત -વિજ્ઞાન મારો વિષય છે .મારી શાળા થરાદ થી ૨૨ કિલોમીટર દુર છે