કચ્છ જીલ્લામાં આવવા માગતા શિક્ષકો ની માહિતિ ..

Kutch

January 30, 2015
નામઃMahida Javedbhai Nurmahmad
હાલની શાળાનું નામઃKheda Primary School
તાલુકાનું નામઃKalol
જિલ્‍લા નું નામઃPanchmahal
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ05/09/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ8511181051
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસmahida_javed@yahoo.co.in
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃKutch Jilla no koi pn taluko
શાળાની વિગત :Kheda Primary School, Pay Center : Malav, Taluko Kalol, Dist : Panchmahal

 

Kutch Jilla All

July 28, 2013
નામઃBHAILAL BHAI
હાલની શાળાનું નામઃSARANGPUR
તાલુકાનું નામઃIDAR
જિલ્‍લા નું નામઃSABARKANTHA
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ27.4.1992
કોન્ટેકટ નંબરઃ9909055463
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસSUN19671@GMAIL.COM
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃANYBODY
શાળાની વિગત :STD 1 TO 5

Continue reading...
 

Recent Posts 
Make a Free Website with Yola.