નામઃ patel parulben dinubhai
હાલની શાળાનું નામઃ bharudiya kanya school
તાલુકાનું નામઃ bhachav
જિલ્‍લા નું નામઃ bhuj
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 29/3/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9898565298
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ sahera
શાળાની વિગત : me ptc keralu che mare 5 verse pura thya che mari sala bhchav thi 30 km dur che