નામઃ vankar jayantibhai nanabhai
હાલની શાળાનું નામઃ moti dhadheli pra.shala
તાલુકાનું નામઃ fatapura
જિલ્‍લા નું નામઃ dahod
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 01/09/2003
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9924878973
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ jabugoda/halol
શાળાની વિગત : moti dhadhali pra.shala ta.fatepura DIST.Dahod