નામઃ Parmar Ghanashyam Jinabhai
હાલની શાળાનું નામઃ Kheriya primary School
તાલુકાનું નામઃ Limkheda
જિલ્‍લા નું નામઃ Dahod
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 01/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9979218019
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Godhra,Kalol,Halol
શાળાની વિગત : KHERIYA AE LIMKHEDA ANE DAHOD BEU JAGYA AE THI 14 KM. ANTAR AE AAVELI SCHOOL CHHE ANE 1 TO 8 NI SCHOOL TATHA 374 REG.CHHE. Thanks.