નામઃ Patel Manharsinh Dipsinh
હાલની શાળાનું નામઃ sree Rohisha pay sentar School
તાલુકાનું નામઃ jafrabad
જિલ્‍લા નું નામઃ Amreli
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 23/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9979182662
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ Manharsinhpatel@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ panchmahal Godhra
શાળાની વિગત :