નામઃ PATEL UTTAMKUMAR MANILAL
હાલની શાળાનું નામઃ PRI.SCHOOL DHULETA
તાલુકાનું નામઃ UMRETH
જિલ્‍લા નું નામઃ ANAND
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 28/09/1999
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9574895902
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ ALL
શાળાની વિગત : UMREH-SAVLI ROAD,ROAD TEACH,UMRETH THI 8KM,SAVLI THI 12KM,DAKOR THI 15KM,THASARA THI 22KM,ANAND THI 27KM VAI BHALEJ-OOD,1 THI 8 DHORAN,500 UP VIDHYARTHI