નામઃ solanki hitendrasinh chandansinh
હાલની શાળાનું નામઃ sitavatli pri school
તાલુકાનું નામઃ jhalod
જિલ્‍લા નું નામઃ dahod
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 05/09/2011
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9428131735
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ hitendrasinh143@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ any way
શાળાની વિગત :