નામઃ patel hiren balubhai
હાલની શાળાનું નામઃ pendhardevi dungarpada pri school
તાલુકાનું નામઃ kaprada
જિલ્‍લા નું નામઃ valsad
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 12/8/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9879270279
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ hirendi28@gmail.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ vansda
શાળાની વિગત : 6 to 8 sci