નામઃ patel rahul.r
હાલની શાળાનું નામઃ umedpura pri sc
તાલુકાનું નામઃ nadiad
જિલ્‍લા નું નામઃ kheda
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 12/3/07
કોન્ટેકટ નંબરઃ 8140613878
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ chikhli, vansda, bilimora, etc....
શાળાની વિગત : std 1 to 8. m in std 6 to 8. my sub is social science...