નામઃ Pagi Mukeshbhai Ramabhai
હાલની શાળાનું નામઃ Kheriya primary School
તાલુકાનું નામઃ Limkheda
જિલ્‍લા નું નામઃ Dahod
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 25/11/2008
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9712617869
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Virpur,Balasinor,Thasra
શાળાની વિગત : Kheriya ae limkheda ane dahod beu ni vache 14 km.na antare aavelu road touch gam chhe.