નામઃ Pankaj Babubhai Barot
હાલની શાળાનું નામઃ Vatrakgadh Gam School
તાલુકાનું નામઃ Bayad
જિલ્‍લા નું નામઃ Sabarkantha
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 21/01/2000
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9428769709
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ kheda, anand
શાળાની વિગત : vatrakgadh gam,gadhkampa juth
,ta;bayad,dist;s.k.staff-7teachers,
bayad bit....bayad thi 8 k.m. thay
dhansura rode taraf