નામઃ harshadkumar mahendrabhai patel

હાલની શાળાનું નામઃ shree advana simshala no 1

તાલુકાનું નામઃ porbandar

જિલ્‍લા નું નામઃ porbandar

ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 19/11/1998

કોન્ટેકટ નંબરઃ 9426994642-9601638496

બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ kapadvanj,kathlal

શાળાની વિગત : my school big and beautiful in barda area