નામઃ Anitaben ketankumar patel
હાલની શાળાનું નામઃ devdhari pri school
તાલુકાનું નામઃ jasdan
જિલ્‍લા નું નામઃ Rajkot
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 19/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9377927875
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ thasra,nadiyad,balasinor,virpur all. . .
શાળાની વિગત :