નામઃ solanki Hiren Dilpsinh
હાલની શાળાનું નામઃ kalidungari kheda fadiya
તાલુકાનું નામઃ bariya
જિલ્‍લા નું નામઃ dahod
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 5/7/2010
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9904251144
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસ hirensolanki677@Yahoo.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ fatepura
શાળાની વિગત : sukhsar Aafva paycenter