નામઃ ravindrabhai mohanbhai
હાલની શાળાનું નામઃ rajut rajpara primary school
તાલુકાનું નામઃ una
જિલ્‍લા નું નામઃ junagadh
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 22/12/2004
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9426375449
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ baria ,limkheda
શાળાની વિગત : goooooooooooooooooood