નામઃપટેલ દિપીકાબેન રમેશભાઈ
હાલની શાળાનું નામઃપ્રાથમિક શાળા , સોલીયા
તાલુકાનું નામઃદેડિયાપાડા
જિલ્‍લા નું નામઃનર્મદા
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ૮/૧૨/૨૦૦૮
કોન્ટેકટ નંબરઃ9909941770
તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રસpatelmehul198042@yahoo.com
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃભરૂચ
શાળાની વિગત :