નામઃ Anitaben ketankumar patel
હાલની શાળાનું નામઃ devdhari pri school
તાલુકાનું નામઃ jasdan
જિલ્‍લા નું નામઃ Rajkot
ખાતામાં દાખલ તારીખઃ 19/03/2007
કોન્ટેકટ નંબરઃ 9377927875
બદલી માટે પસંદગીનો તાલુકોઃ Umareth,anand,anklav,borsad,sojitra,ALL.....
શાળાની વિગત :